Strona Tematyczna!

Pomysłodawca efektywnych działań biznesowych

Post by relatedRelated post

Roman Ziemian to twórca platformy społecznościowej, łączącej przedsiębiorców działających w dyscyplinie sprzedaży bezpośredniej oraz marketingu wielopoziomowego FutureNet. Fundator Roman Ziemian od wielu lat jest zaangażowany w działalność społeczną, na rzecz kultury oraz edukacyjną na całym świecie. Dla przykładu, kupno cennych skrzypiec Stradivariusa uzasadniał uwielbieniem do muzyki. Było dla niego także ważne to, aby rodzimi muzycy mieli szansę do rozwoju, w trakcie korzystania z tych wyjątkowych skrzypiec. Instrument lutniczy został przekazany w ręce wirtuoza Janusza Wawrowskiego, który twierdzi, że aktualnie już nie będzie mowy o tym, aby polscy artyści byli marginalizowani na arenie międzynarodowej. Roman Ziemian takim zachowaniem udowodnił, że ochoczo wspiera akcje kulturalne oraz sportowe. Cenne skrzypce Stradivariusa są znakiem tego, że przedsiębiorca dba o polską kulturę.

About

Teksty: